การติดตามการใช้งานเครื่องสางใบอ้อยแก้ปัญหาการเผาอ้อย

#ติดตามการใช้งานเครื่องสางใบอ้อย เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกติดตามการใช้งานเครื่องสางใบอ้อยและจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานเครื่องสางใบอ้อยของสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ฯ ที่ยืมเครื่องสางใบไปใช้งาน ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ . .           ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่