ประกาศ คำสั่ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแชมบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓ – ๔ บ้านเลขที่ ๒๐๐/๓ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๒๗๒,๖๐๐ บาท

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแชมบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓ – ๔ บ้านเลขที่ ๒๐๐/๓ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่อง Spectrophotometer) จำนวน ๒ รายการ

เรื่อง จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่อง Spectrophotometer) จำนวน ๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี้

เรื่อง จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 เรื่อง จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี้

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี้

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี้  

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ต ๔๗๔๙ กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ต ๔๗๔๙ กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี้  

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี้

Scroll to Top
Skip to content