สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย 2567/2568

📢#สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย 2567/2568

วันที่ 2 – 7 กรกฎาคม 2567

📌ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายกฤษณะ ต๊ะวัน นักวิทยาศาสตร์ 3 ลงพื้นที่สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย ปีการผลิต 2567/2568 ของชาวไร่อ้อยพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และอุตรดิตถ์ คู่สัญญาโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2567
🎯เพื่อนำข้อมูลที่ได้ประกอบการพิจารณาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิต 2567/2568

Scroll to Top
Skip to content