การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมด้านอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่

📢📢#การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมด้านอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่
📌เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2567
👨‍🔬🧑🏻‍🌾👨‍🔧เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย กลุ่มวิจัยและพัฒนา และสถานีทดลองขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมด้านอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ เพชรมณีกาญจน์ บีช รีสอร์ท ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
🎯โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมด้านอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ เพื่อสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงปัญหา และอุปสรรคในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การฟังบรรยาย และการทำ Work shop ” การบันทึกข้อมูลพิกัดแปลงอ้อยด้วยระบบ GIS เพื่อทำแผนที่การกระจายพันธุ์ ของ สอน. ” การนำเสอนแผนที่การกระจายพันธุ์อ้อย โดยเจ้าหน้าที่ ศอภ.1-4
Scroll to Top
Skip to content