#เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการ “ผู้ว่า พาทำบุญในวันธรรมสวนะ”

📢#เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการ “ผู้ว่า พาทำบุญในวันธรรมสวนะ”
📌วันที่ 17 กรกฏาคม 2566
📣นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการ “ผู้ว่า พาทำบุญในวันธรรมสวนะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9
🎯โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสทำบุญ ในวันธรรมสวนะได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ใกล้ชิดพระรัตนตรัยเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน ทางพระพุทธศาสนาสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ณ วัดคณฑีศรีวชิราราม ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
🔻โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน
Scroll to Top
Skip to content