📢📢เตือนภัยเฝ้าระวังหนอนกอระบาด⚠️⚠️

👀 กลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 โดยนายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากได้รับแจ้งจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่พบการระบาดของหนอนกออ้อย จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่พบความเสียหายในพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ความรุนแรงมากกว่าร้อยละ 80 จำเป็นต้องไถรื้อตอทิ้ง ประมาณ 60 ไร่ และใช้สารเคมีฉีดพ่น ประมาณ 200 ไร่ ส่วนที่เหลือพบการระบาดไม่ถึงร้อยละ 5 เกษตรกรชาวไร่จะใช้แมลงศัตรูธรรมชาติในการป้องกันกำจัด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จะติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
🐛หมั่นตรวจเช็คแปลงตนเองด้วยนะครับ พบการระบาดของโรคและแมลงโปรดแจ้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 ☎️0 5585 0842
Scroll to Top
Skip to content