📢📢#สังเกตการณ์ตรวจโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2566

🔷นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 ร่วมสังเกตการณ์ตรวจประเมิน โรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานน้ำตาลดีเด่นสายที่ 1 ณ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
🎯โดยการคัดเลือกโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงงานน้ำตาลได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ การผลิตสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล 1) รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น 1.1 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 1.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ 2) รางวัลอ้อยรักษ์โลก
Scroll to Top
Skip to content