📢📢#ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” 📌วันที่ 6 กรกฎาคม 2566📌

📢📢#ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ”
📌วันที่ 6 กรกฎาคม 2566📌
🔷นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (03) การเกษตร ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรม ปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
🎯จัดขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Scroll to Top
Skip to content