📢📢#ตรวจประเมินโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2566

📌เมื่อวันที่ 20-23 มิถุนายน 2566📌
🔷นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย เป็นผู้แทน ศอภ.2 พร้อมด้วยนายปรีดา สาคุณ ร่วมตรวจประเมินโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานน้ำตาลดีเด่นสายที่ 1 ประกอบด้วย โรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล (เพชรบูรณ์) จ.เพชรบูรณ์ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จ.อุตรดิตถ์ โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จ.สุโขทัย โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี และโรงงานน้ำตาลมิตรผล จ.สุพรรณบุรี
🎯โดยการคัดเลือกโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงงานน้ำตาลได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ การผลิตสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล 1) รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น 1.1 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 1.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ 2) รางวัลอ้อยรักษ์โลก

Scroll to Top
Skip to content