📢📢#ตรวจติดตามคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี 2566

🔷นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ขันทอง หัวหน้าสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2และนายณัฐวุฒิ กล่ำทัพ นักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมออกตรวจติดตามคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่นที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นของคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 ในเขตภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และสุโขทัย
🎯โดยการคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติเเละเผยเเพร่ผลงานชาวไร่อ้อย ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาการปลูกอ้อยด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล 1.รางวัลชาวไร่อ้อยเเนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 2.รางวัลชาวไร่อ้อยที่มีการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 3.รางวัลชาวไร่อ้อยที่มีการบริหารจัดการไร่อ้อยเป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม
Scroll to Top
Skip to content