📢📢#คณะกรรมการอ้อยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อ้อย และหารือร่วมพื้นที่ภาคเหนือ

📌วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2566📌
🔷นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ขันทอง หัวหน้าสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมติดตามสถานการณ์ด้านอ้อยและประชุมหารือของคณะกรรมการอ้อยในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2566
🎯วันที่ 27 มิถุนายน 2566 มีกิจกรรมการติดตามสถานการณ์อ้อย และประชุมหารือ เพื่อรับทราบปัญหาร่วมกับผู้แทนของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 6,7,8 และ 19 ณ สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชร 🎯วันที่ 28 มิถุนายน 2566 มีกิจกรรมการติดตามสถานการณ์อ้อย โดยการเข้าศึกษาดูงานการผลิตอ้อยของเกษตรชาวไร่อ้อยที่ประสบความสำเร็จ ณ “ไร่ตะวันสีทอง” ของนายพรศักดิ์ ตันติพูนผล ทางด้านการบริหารจัดการไร่อ้อย การใช้งานและการปรับประยุกต์เครื่องจักรกลการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด้านการทดสอบและเลือกใช้พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่ และประชุมหารือ เพื่อรับทราบปัญหาร่วมกับผู้แทนของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 5, 22 และ 23 ณ ห้องประชุมโรงงานเกษตรไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (รวมผล) อำเภอเก้าเลี้นว จังหวัดนครสวรรค์
🔹🔹โดยมีนายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอ้อย เป็นประธานคณะกรรมการอ้อย พร้อมคณะกรรมการอ้อยร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
Scroll to Top
Skip to content