📢📢#การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการผลิตชีวภัณฑ์เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูอ้อย”

🔷นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน นายณัฐวุฒิ กล่ำทัพ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการผลิตชีวภัณฑ์เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูอ้อย” ณ ห้องสันทนาการ (ห้องกระจก) ชั้น 1 อาคาร บร.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
🎯โดยมี นางสาวศยารัตน์ คงธนโชติเดชา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่ สอน. ทั้ง 4 ศูนย์ภาคเข้าร่วม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูอ้อยที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในรูปแบบอัดเม็ด (granule)
Scroll to Top
Skip to content