📢#สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย 2566/2567

📌นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายเอกสิทธิ์ เสธา นักวิทยาศาสตร์ 5 พร้อมด้วยนายกฤษณะ ต๊ะวัน นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย ปีการผลิต 2566/2567 ของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย และโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566
💥เพื่อนำข้อมูลที่ได้ประกอบการพิจารณาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิต 2566/2566
Scroll to Top
Skip to content