📢#สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย 2566/2567

📌นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ กล่ำทัพ นักวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยนายศักดิ์ระวี ดิษฐ์ทอง นักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย ปีการผลิต 2566/2567 ของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้ำตาลไทยอุตสาหกรรม (จ.เพชรบูรณ์) เเละโรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4-12 กรกฎาคม 2566
💥เพื่อนำข้อมูลที่ได้ประกอบการพิจารณาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิต 2566/2566
Scroll to Top
Skip to content