โคกกระสุน (Tribulus terrestris L.)

ชื่อวิทยาศาตร์ : Tribulus terrestris L.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : puncture vine, bendy-eye, caltrop, common caltrop, common puncturevine, double gee, Malta cross

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) :  หนามกระสุน โคกกระสุน

ประเภท/ชีพจักร : พืชล้มลุกทอดเลื้อย/ปีเดียว

ลักษณะทางชีววิทยา

วัชพืชปีเดียว ไม้ล้มลุกทอดเลื้อย อายุปีเดียว ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยมี 48 คู่ รูปขอบขนาน กว้าง 0.20.5 ซม. ยาว 0.51.5 ซม. โคนเบี้ยว ปลายมน ผิวใบมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ก้านใบย่อยสั้นจนเกือบไม่มี ดอก เป็นดอกเดี่ยว สีเหลืองสด บานแผ่ ขนาด 0.72 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปรีหรือรูปไข่กลับ เกสรผู้ 10 อัน ผล รูปป้อม มีหนามแหลมทั่วไป เมื่อแห้งแตกได้ ขนาด 68 มม.

การป้องกันกำจัด

วิธีกล

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้

สารกำจัดวัชพืช

ควบคุมด้วยสารเคมี ใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D MCPA หรือสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทำลายทำลาย เช่น พาราควอท ไกลฟอเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย

Scroll to Top
Skip to content