แห้วหมู (Cyperus rotundus L.)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyperus rotundus L.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : purple nutsedge, coco-grass, Java-grass, nut sedge, nut-grass, purple nut sedge, purple nut-grass, red grass, red nut sedge, water grass

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : แห้วหมู

ประเภท/ชีพจักร : กก/หลายปี

ลักษณะทางชีววิทยา          

วัชพืชประเภทกก อายุหลายปี ลำต้นใต้ดิน หัวและส่วนที่เป็นไหลทอดไปตามพื้นดิน มีส่วนลำต้นเหนือดิน ประกอบด้วยใบและลำต้นที่สร้างช่อดอก สูง 30-70 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมไม่มีข้อปล้อง พองออกเป็นหัวที่ฐาน ใบ ออกจากโคน เรียวยาว แคบ ส่วนโคนหนา ตรงกลางแผ่นใบเว้าเป็นร่องลึกตามยาว ดอกออกเป็นช่อเชิงลด มี 3-8 ช่อย่อยต่อช่อ ดอกย่อยค่อนข้างแบน ไม่มีก้าน จัดเรียงตัวเป็นช่อรูปไข่ ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์โดยเมล็ด ไหลและเหง้า

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม

ควบคุมโดยวิธีกล การถอนออก หรือไถกลบ

สารกำจัดวัชพืช

ก่อนวัชพืชงอก เช่น เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร์

หลังวัชพืชงอก เช่น เมทซัลฟูรอน-เมทธิล+คลอริมูรอน-เอทธิล, 2,4-D, บีสไพริแบก-โซเดียม, โพรพานิล, ไพราโซซัลฟูรอน-เอทธิล เป็นต้น ซึ่งอัตราการใช้และระยะเวลาการใช้จำเป็นต้องศึกษาฉลากกำกับสารกำจัดวัชพืชให้ดีก่อนใช้

 

Scroll to Top
Skip to content