เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบยกสูงพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบยกสูงพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

 

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี้

Scroll to Top
Skip to content