เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแชมบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓ – ๔ บ้านเลขที่ ๒๐๐/๓ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน ๒๗๒,๖๐๐ บาท

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแชมบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓ – ๔ บ้านเลขที่ ๒๐๐/๓ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Scroll to Top
Skip to content