เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 เข้าร่วมประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานวิจัยด้านอ้อย ร่วมกับบริษัทอีซี่ (2018) จำกัด

📌เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567📌
📣นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับบริษัทอีซี่ (2018) จำกัด ผู้ประกอบและจำหน่ายโดรนเพื่อการเกษตร เพื่อหารือและร่วมวางแผนการศึกษาวิจัยการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการบริหารจัดการไร่อ้อย ณ ห้องประชุม ศอภ.2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
🎯การศึกษาร่วมกันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาองค์ความรู้สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น และลดต้นทุนการผลิต
Scroll to Top
Skip to content