เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดกำแพงเพชร

📢📢#ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
📌วันที่ 22 ธันวาคม 2566
📣 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายกฤษณะ ต๊ะวัน นักวิทยาศาสตร์ 3 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อการระดมความคิดเห็นวิเคราะห์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดกำแพงเพชร และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Scroll to Top
Skip to content