เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2566

📌วันที่ 25 ธันวาคม 2566
📣 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายกฤษณะ ต๊ะวัน นักวิทยาศาสตร์ 3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อร่วมกันพิจารณาข้อมูลให้ความคิดเห็นและเสนอแนะต่อรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2566 และปี 2567 ฉบับที่ 4/2566
ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
Scroll to Top
Skip to content