เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 ติดตามคณะผู้ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

📌วันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2567
📣นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายยุทธนา สมบัตินันท์ หัวหน้าสถานีทดลองและขยายพันธุ์ภาคที่ 2 พร้อมด้วยนายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามคณะผู้ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และเพชรบูรณ์
Scroll to Top
Skip to content