เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

📌วันที่ 27 ธันวาคม 2566
👨‍🏫ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
🎯โดยได้จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อยแก่เกษตรชาวไร่อ้อย และผู้สนใจ เช่น พันธุ์อ้อย สอน. ที่น่าสนใจ โรคและแมลงศัตรูอ้อย การตัดอ้อยสดลดการเผา การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวอ้อย เป็นต้น
📌จัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอคลองขลุง หมู่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
Scroll to Top
Skip to content