เจ้าหน้าที่จาก บริษัท mettler toledo เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566   เจ้าหน้าที่จาก บริษัท mettler toledo เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และศึกษาดูงานด้านการวิเคราะห์ Colour, Dextran และ Starch ในน้ำตาลทราย ณ กลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร

Scroll to Top
Skip to content