เข้าร่วมประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร

วันที่ 29 มีนาคม2567
นายจารุ คงจันทร์ ผอ.ศอภ.2 มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา ขันทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร เพื่อการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล ณ โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

Scroll to Top
Skip to content