เข้าร่วมปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าสีในน้ำตาลทรายขาว ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร เพื่อการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล ของห้องปฏิบัติการเครือข่ายฯ ศอภ.2 ณ โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
ภรรยาขนิษฐาขันทอง นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้นำการกลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
การปฏิบัติตามค่าสีในน้ำตาลทรายขาว ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชรที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายและกากน้ำตาลของเครือข่ายฯ ศอภ.2
ณ โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร ต. ไตรษน์อ.เมืองจ.กำแพงเพชร

 

Scroll to Top
Skip to content