หนวดปลาดุก (Fimbristylis miliacea (L.) Vahl)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fimbristylis miliacea (L.) Vahl

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : Tall fringe rush

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : หนวดปลาดุก หญ้ารัดเขียด, หนวดแมว, หญ้าน้ำร้อน

ประเภท/ชีพจักร : กก/ฤดูเดียว

ลักษณะทางชีววิทยา          

ใบแตกขึ้นเป็นกอ  แบนและบอบบางคล้ายพัด  ลำต้นอาจมีลักษณะกลมหรือเป็นสามเหลี่ยมไม่มีข้อปล้อง ใบไม่แยกเป็นก้านใบและแผ่นใบ  ใบแหลมแผ่นใบเล็กและยาว  ก้านชูดอกสูง 25-50 ซม.  ช่อดอกเป็นรูปคล้ายร่มซ้อนกันหลายชั้น  ประกอบด้วยดอกย่อย 50-100 ดอก  แต่ละดอกจะเป็นรูปกลมไม่มีก้าน ประกอบด้วยดอกจำนวนมาก  ออกดอกหลังงอกเพียง 1-2 เดือน  มีวงจรชีวิตประมาณ 3-4 เดือน  ชอบงอกในสภาพดินชื้น ไม่งอกใต้น้ำที่ลึกกว่า 2 ซม. เมื่องอกแล้วเจริญได้ในที่น้ำขัง  เติบโตได้ในที่แห้งและน้ำขัง  พบมากในที่ดินมีฟอสฟอรัสสูง  ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแพร่ระบาดโดยลมและน้ำ

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม

ควบคุมโดยวิธีกล การถอนออก หรือไถกลบ

สารกำจัดวัชพืช

ก่อนวัชพืชงอก เช่น เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร์

หลังวัชพืชงอก เช่น เมทซัลฟูรอน-เมทธิล+คลอริมูรอน-เอทธิล, 2,4-D, บีสไพริแบก-โซเดียม, โพรพานิล, ไพราโซซัลฟูรอน-เอทธิล เป็นต้น ซึ่งอัตราการใช้และระยะเวลาการใช้จำเป็นต้องศึกษาฉลากกำกับสารกำจัดวัชพืชให้ดีก่อนใช้

 

Scroll to Top
Skip to content