หญ้าสาบแร้งสาบกา (Ageratum conyzoides L.)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ageratum conyzoides L.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : agreratum, tropic

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : สาบแร้งสาบกา

ประเภท/ชีพจักร : ไม้ล้มลุก/ปีเดียว

ลักษณะทางชีววิทยา          

วัชพืชปีเดียว วัชพืชประเภทใบกว้าง เป็นพืชล้มลุก อายุฤดูเดียว ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขามาก สูงประมาณ 2580 ซม. ตามลำต้นและใบมีขนปกคลุม มีกลิ่นเฉพาะตัวเมื่อขยี้ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ใบรูปมนรี ปลายแหลม โคนใบเว้าคล้ายรูปหัวใจ ขอบใบเป็นจักฟันเลื่อย พื้นใบสีเขียวและมีขนสั้นๆ ปกคลุม ยาวประมาณ 510 ซม. ก้านใบมีขนปกคลุม ดอกเป็นช่อดอกแบบช่อกระจกแน่น ออกที่ปลายกิ่งหรือยอดสีขาวม่วง ดอกย่อยแต่ละดอกมีกลีบดอกและกลีบเลี้ยงอย่างละ 5 กลีบ ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก หนึ่งผลมีหนึ่งเมล็ด ส่วนของกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่ผลเป็นแผ่นคล้ายหนามติดที่ปลาย เมล็ดเมื่อแก่มีสีดำ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

การป้องกันกำจัด

วิธีกล

ควบคุมโดย ใช้แรงงานคนถอน การใช้จอบถากหรือพรวน เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยๆและควรทำในขณะที่วัชพืชไม่โตจนเกินไป

สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D  หรือสารกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้างและใบแคบ เช่น พาราควอท ไกลโฟเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย

Scroll to Top
Skip to content