หญ้ารังนก (Chloris barbata Sw.)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chloris barbata Sw.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : swollen finger grass

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : หญ้ารังนก

ประเภท/ชีพจักร : หญ้า/อายุปีเดียว

ลักษณะทางชีววิทยา       

ลำต้นทอดไปกับพื้นและยกสูงขึ้นได้ประมาณ 30-100 ซ.ม. กาบใบเกลี้ยง ลิ้นใบเป็นแผ่นบางด้านข้างมีขนยาว  ช่อดอกมี 9-12 แขนง ช่อดอกย่อยซี่งอยู่กระจายปลายโคน ก้านดอกลักษณะเหมือนพู่   ออกดอกตลอดปี  ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด  โดยทั่วไปแล้วจะงอกพร้อมข้าวและมักพบในที่รกร้างและริมถนน

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม

การควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน ตัด ถาง หรือไถกลบ ตั้งแต่เป็นต้นอ่อน หรือก่อนที่พืชออกดอก ในพื้นที่ที่มีการระบาดของหญ้าข้าวนกระบาดรุนแรง อาจใช้วิธีล่อให้งอกด้วยความชื้นแล้วไถกลบต้นอ่อนเหล่านั้นลงดิน

สารกำจัดวัชพืช

การควบคุมด้วยสารเคมี มีสารชนิดที่สามารถใช้ควบคุมหญ้าข้าวนกในนาข้าว เช่น butachlor, butralin, cinmethylin, chlomethoxyfen, fenoxaprop, glyphosate, oxadiazon, oxyfluorfen, paraquat, pendimethalin, piperophos, pretilachlor, propanil, quinclorac และ thiobencarb ซึ่งต้องศึกษาอัตราและวิธีการใช้สารเคมีให้ถูกต้อง หากใช้ก่อนวัชพืชงอก เช่น pretilachlor, butachlor หลังวัชพืชงอกจากวัชพืชงอกแล้ว อาจเลือกใช้ quinclorac, cyhalofop-butyl, bispyribac-sodium, Fenoxaporp-p-ethyl และ propanil เป็นต้น ซึ่งการใช้สารเคมีกำจัดจำเป็นต้องศึกษาฉลากกำกับสารกำจัดวัชพืชให้ดีก่อนใช้

Scroll to Top
Skip to content