หญ้ายาง (Euphorbia heterophylla L.)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia heterophylla L.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : chamaesyce hirta, Mexican fireplant, painted spurge, red milkweed, wild pointsettia

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : หญ้ายาง  ใบต่างดอก

ประเภท/ชีพจักร : ไม้ล้มลุก/ปีเดียว

ลักษณะทางชีววิทยา          

วัชพืชปีเดียว วัชพืชใบกว้าง อายุปีเดียว หญ้ายางเป็นพืชต่างประเทศ ระบาดเข้ามาในประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พบครั้งแรกที่สถานีทดลองเกษตรกรรมศรีสำโรงในราวปี พ.ศ. 24922493 และแพร่พันธุ์ไปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืช เจริญงอกงามในที่ดินปนทราย พบตามที่ดอนทั้วไป เป็นพืชใบกว้าง รากแข็งหยั่งดินลึก ต้นสูงประมาณ 30 ซม. ลำต้นกลวงและอ่อนมียางขาว สีม่วงแดง ก้านใบสีม่วงแดงเข่นกันและมีขน ใบเดี่ยวออกตามข้อๆละใบ ขอบใบจักละเอียดแหลม ดอกออกที่ยอดเป็นกระจุก มีทั้งดอกตัวผู้และดอกต้วเมียปนกัน ดอกสีขาวอมเขียว ลูกแก่จะแตกเป็น 3 กลีบๆละ 1 เมล็ด เมล็ดแก่สีดำ ต้นอ่อนคล้ายกับต้นผักบุ้งจีน

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้

สารกำจัดวัชพืช

ควบคุมด้วยสารเคมี ใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D MCPA หรือสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทำลายทำลาย เช่น พาราควอท ไกลฟอเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย

Scroll to Top
Skip to content