หญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.)  

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : crowfoot grass

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : หญ้าปากควาย

ประเภท/ชีพจักร : หญ้า/หลายปี

ลักษณะทางชีววิทยา          

วัชพืชประเภทใบแคบ อายุหลายปี ลำต้นทอดเลื้อยแล้วตั้งตรง แตกแชนงและมีรากตามข้อ กาบใบสั้นหรือยาวกว่าปล้อง ใบรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม ขอบใบตัด ขอบมีขนยาวกระจาย แผ่นใบขอบใบเกลี้ยง ลิ้นใบเป็นเยื่อ ดอกออกเป็นช่อ ที่ปลายกิ่ง ช่อดอกแยกแขนงคล้ายรูปนิ้วมือมี 3-6 ช่อ แกนช่อเป็นเหลี่ยม ช่อดอกย่อยออกเดี่ยวๆ ติดที่แกนแขนงช่อดอกด้านเดียว แบบเรียงสลับ ไร้ก้าน ร่วงเหลือกาบ ผลรูปไต สีน้ำตาล ผิวเป็นคลื่น ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

การป้องกันกำจัด

วิธีกล

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน ตัด หรือไถกลบ ตั้งแต่เป็นต้นอ่อน หรือก่อนที่พืชออกดอก

สารกำจัดวัชพืช

การควบคุมด้วยสารเคมี ในพื้นที่ที่ไม่มีการเพาะปลูก เช่น รอบอาคาร ที่สาธารณประโยชน์ ใช้สารกำจัดวัชพืช เช่น glyphosate หรือ paraquat พ่นในระยะที่เป็นต้นอ่อน หากเป็นพื้นที่การเกษตร มีการเพาะปลูก เช่น ในพืชไร่ ในพืชผัก อาจเลือกใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดคลุม ก่อนที่วัชพืชจะงอก หรือหากวัชพืชงอกแล้วต้องระวังไม่ให้พืชปลูกได้รับสารกำจัดวัชพืชขณะฉีดพ่น หรือเลือกชนิดที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูกชนิดนั้นๆ (ศึกษาฉลากกำกับสารกำจัดวัชพืชก่อนใช้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม)

Scroll to Top
Skip to content