หญ้าดอกขาว (Vernonia cinerea L.)

ชื่อวิทยาศาตร์ : Vernonia cinerea L.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : Ash-coloured fleabane, Ash-coloured ironweed, Little ironweed, Purple fleabane

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) :  หญ้าละออง, หญ้าหมาน้อย, หญ้าสามวัน, ถั่วแฮะดิน, ฝรั่งโคก, หนาดหนา, เสือสามขา, ก้านธูป, หญ้าหนวดแป้ง, ฉัตรพระอินทร์, หญ้าเนียมช้าง, ม่านสวรรค์

ประเภท/ชีพจักร : ไม้ล้มลุก/หลายปี

ลักษณะทางชีววิทยา

จัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุประมาณ 1-5 ปี มีความสูงประมาณ 15-80 เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งน้อย กิ่งและก้านเรียว มีลักษณะเป็นร่องและมีขนสีเทาขึ้นปกคลุม มีลายเส้นนูนขึ้นตามข้อ ใบออกเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปวงรีแคบ รูปไข่ รูปใบหอกหรือรูปแถบ ใบบริเวณโคนต้นใหญ่กว่าปลายยอด ปลายใบมนหรือแหลม โคนใบมบหรือแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย ดอกออกเป็นช่อกระจุกแน่นบริเวณปลายยอด ช่อหนึ่งมีดอกย่อยประมาณ 20 ดอก ดอกออกรวมกันเป็นช่อแยกแขนง รูปคล้ายช่อเชิงหลั่น ดอกเป็นสีม่วงอ่อนอมสีแดง สีม่วง หรือสีชมพู เมื่อดอกบานเต็มที่สีดอกจะจางลง พอดอกแก่จะเปลี่ยนเป็นสีขาว

การป้องกันกำจัด

วิธีกล

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้

สารกำจัดวัชพืช

ควบคุมด้วยสารเคมี ใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D MCPA หรือสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทำลายทำลาย เช่น พาราควอท ไกลฟอเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย

 

Scroll to Top
Skip to content