หญ้าชันกาด (Panicum repens L.)

ชื่อวิทยาศาตร์ : Panicum repens L.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : Panicum arenarium Brot., Panicum chromatostigma Pilg., Panicum convolutum P.Beauv. ex Spreng., Panicum ischaemoides Retz., Panicum leiogonum Delile

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : หญ้าชันกาด

ประเภท/ชีพจักร : หญ้า/ข้ามปี

ลักษณะทางชีววิทยา

วัชพืชข้ามปี วัชพืชประเภทใบแคบ อายุหลายปี อาจสูงได้ถึง 10 เซนติเมตร. มีเหง้าหรือลำต้นใต้ดิน โคนลำต้นโค้งงอเล็กน้อย ใบรูปแถบ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบมีขนสาก แผ่นใบเกลี้ยง คอใบมีขน ลิ้นใบเป็นเยื่อ. ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ช่อดอกย่อยออกเดี่ยวๆ แคบๆ แบนด้านบนและล่าง กาบช่อย่อยเนื้อบาง ปลายแหลม กาบล่างรูปไข่กว้าง เส้นกาบ 3 เส้น กาบช่อย่อยบนรูปเรือ. ขอบเป็นเยื่อบางใส เส้นกาบ 79 เส้น ดอกย่อย 2 ดอก ดอกล่างไม่มีเพศหรือเพศผู้ กาบล่างรูปเรือ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและเหง้า

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม

หญ้าชันกาดเป็นวัชพืชใบแคบ อายุหลายปี การควบคุมโดยวิธีกล หรือใช้แรงงาน ต้องใช้เวลามา และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงสารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชที่สามารถควบคุมหญ้าสะดากน้ำเค็มได้ เช่น Glyphosate, thiobencarb, haloxyfop, quizalofop, pretilachlor, butachlor, fluazifop, sethoxydim, paraquat, fluroxypyr + triclopyr สามารถควบคุมหญ้าสะกาดน้ำเค็มได้ ขึ้นกับชนิดพืชปลูก ในคลองส่งน้ำหรือคลองชลประทานอาจใช้. Metolachlor, oxyfluorfen, prodiamine, และ pendimethalin สำหรับในนาข้าวมีสารกำจัดวัชพืชวัชพืชใหม่ๆ เช่น fenoxaprop, bispyribac-sodium, pyanchor (pyribenzoxim), bensulfuron methyl และ prosulfuron-ethyl อย่างไรก็ตาม การใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทใช้หลังวัชพืชงอก บางครั้งอาจได้ผลลดลงเมื่อวัชพืชอายุมากขึ้น เนื่องจากเนื้อเยื่อภายในของพืชเปลี่ยนไป คือเมื่อพืชมีอายุมากขึ้นเยื่อหุ้มเซลของเนื้อเยื่อชั้นต่างๆ หนาขึ้น มีแป้งสะสมมาก ท่อลำเลียงมีการพัฒนาน้อย ทำให้สารกำจัดวัชพืชที่พ่นลงไปไม่สัมผัสกับเซล ไม่เกิดการดูดซึมสารเข้าไปในพืช ประสิทธิภาพจึงลดลง ดั้งนั้นจึงควรฉีดสารกำจัดวัชพืชในระยะที่วัชพืชยังไม่แก่ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงพิษต่อพืชปลูก และต้องศึกษาอัตรา ช่วงเวลาและวิธีการใช้ ที่ระบุในฉลากของสารกำจัดวัชพืชแต่ละชนิดให้ดีก่อนใช้

Scroll to Top
Skip to content