หญ้าขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum polystachyon (L.) Schult.)

ชื่อวิทยาศาตร์ : Pennisetum polystachyon (L.) Schult.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : Cenchrus retusus Sw., Cenchrus setosus Sw., Gymnotrix geniculata Schult., Gymnotrix polystachya (L.) Sw. ex Trin., Gymnotrix ramosa Hochst.

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : หญ้าขจรจบดอกเล็ก

ประเภท/ชีพจักร : หญ้า/ข้ามปี

ลักษณะทางชีววิทยา

หญ้าขจรจบดอกเล็ก มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปแอฟริกา ถูกชักนำเข้าประเทศไทยจากอินเดียและพม่าพร้อมกับหญ้าขจรจบดอกใหญ่ เพื่อเป็นอาหารสัตว์ เนื่องจากสามารถทนแล้งได้ดี แต่ละต้นสร้างเมล็ดจำนวนมาก เมล็ดอยู่ในผลที่เป็นขนฟูหุ้มทำให้สามารถถูกพัดพาไปกับกระแสลมได้ และติดไปกับขนสัตว์หรือสัมภาระได้ เป็นปัจจัยที่ช่วยในการแพร่ระบาดของหญ้าขจรจบ ในประเทศไทยพบทั่วประเทศ

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม

หญ้าขจรจบดอกเล็กเป็นวัชพืชประเภทใบแคบ อายุปีเดียว เริ่มงอกหลังจากเมล็ดได้รับความชื้นในช่วงเมษายน-พฤษภาคม เจริญเติบโตสร้างเมล็ด และเริ่มแห้งตายในฤดูแล้ง หรือประมาณเดือนธันวาคม จึงอาจควบคุมวัชพืชชนิดนี้ได้โดยจัดช่วงเวลาในการปลูกพืช ส่วนในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ทำการตัดก่อนที่พืชจะออกดอก จะช่วยลดการแพร่ระบาดได้ การถอนในระยะต้นอ่อนสามารถควบคุมหญ้าขจรจบได้ดี แต่ทำได้ยากในพื้นที่กว้างใหญ่ขึ้น การตัดด้วยเครื่องจักรก่อนที่จะสร้างดอก

สารกำจัดวัชพืช

การใช้สารกำจัดวัชพืชเพื่อควบคุมหญ้าขจรจบ ก่อนวัชพืชงอกอาจใช้ atrazine trifluralin, nitralin, bromacil หรือ picloram พ่นบนดิน สามารถป้องกันการงอกของหญ้าขจรจบได้นาน 5 สัปดาห์ หลังหญ้าขจรจบงอกมีความสูง 5-10 เซนติเมตร อาจใช้ diuron, ametryne และ linuron เมื่อวัชพืชมีความสูงประมาณ 20-25 เซนติเมตร ใช้ diuron, prometryne, linuron และ glyphosate อย่างไรก็ตาม การใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทใช้หลังวัชพืชงอก บางครั้งอาจได้ผลลดลงเมื่อวัชพืชอายุมากขึ้น เนื่องจากเนื้อเยื่อภายในของพืชเปลี่ยนไป คือเมื่อพืชมีอายุมากขึ้นเยื่อหุ้มเซลของเนื้อเยื่อชั้นต่างๆ หนาขึ้น มีแป้งสะสมมาก ท่อลำเลียงมีการพัฒนาน้อย ทำให้สารกำจัดวัชพืชที่พ่นลงไปไม่สัมผัสกับเซล ไม่เกิดการดูดซึมสารเข้าไปในพืช ประสิทธิภาพจึงลดลง ดั้งนั้นจึงควรฉีดสารกำจัดวัชพืชในระยะที่วัชพืชยังไม่แก่ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงพิษต่อพืชปลูก และต้องศึกษาอัตรา ช่วงเวลาและวิธีการใช้ ที่ระบุในฉลากของสารกำจัดวัชพืชแต่ละชนิดให้ดีก่อนใช้

Scroll to Top
Skip to content