#สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย 2566/2567

📌นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายเปรุต พลหาญ นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย ปีการผลิต 2566/2567 ของชาวไร่อ้อยพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร คู่สัญญาโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2566
🎯เพื่อนำข้อมูลที่ได้ประกอบการพิจารณาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิต 2566/2567
Scroll to Top
Skip to content