สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย 2567/2568

📌ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายเปรุต พลหาญ นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย ปีการผลิต 2567/2568 ของชาวไร่อ้อยพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก และพิจิตร คู่สัญญาโรงงานเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) สาขา 3 รวมผล จังหวัดนครสวรรค์ และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2567
🎯เพื่อนำข้อมูลที่ได้ประกอบการพิจารณาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิต 2567/2568
Scroll to Top
Skip to content