#สำรวจความพึงพอใจในพันธุ์อ้อย และจับพิกัดแปลงพันธุ์

📢📢#สำรวจความพึงพอใจในพันธุ์อ้อย และจับพิกัดแปลงพันธุ์
📌เมื่อวันที่ 8 – 10 กรกรฎาคม 2567
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายอภิชิต ผ่องฉวี นักวิทยาศาสตร์ และนายเปรุต พลหาญ นักวิชาการเกษตร ทำการสำรวจความพึงพอใจในพันธุ์อ้อย และจับพิกัดแปลงพันธุ์ เพื่อทำฐานข้อมูลพันธุ์อ้อย และข้อมูลการกระจายพันธุ์อ้อยของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย
🎯การดำเนินงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
– เพื่อสำรวจความพึงพอใจในพันธุ์อ้อยของผู้ได้รับพันธุ์อ้อยในแปลงกิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการไร่อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยของ ศอภ.2
– เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์อ้อย และการกระจายพันธุ์อ้อยของสำนักงานคณะกรรมการ
Scroll to Top
Skip to content