สะอึกดอกขาว (Ipomoea maxima L. f.)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea maxima (L. f.)

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) :

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : สะอึก จิงจ้อเล็ก

ประเภท/ชีพจักร : ไม้เลื้อย ล้มลุก เนื้ออ่อน/ข้ามปี

ลักษณะทางชีววิทยา          

เป็นพืชต่างประเทศชนิดหนึ่ง เถายาวเล็กและเหนียว เลื้อยไปตามพื้นดิน ข้อหนึ่งๆยาวประมาณ 20 ซม. ใบเดี่ยวออกตามข้อๆละใบ สลับข้างกัน ลักษณะใบคล้ายใบผักบุ้งแต่เล็กกว่า ใบบาง ขอบใบเป็นจักลึกข้างละ 23 จัก ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามซอกระหว่างก้านใบและลำต้น ดอกคล้ายดอกผักบุ้งสีม่วงอมชมพู มีกาบใบหุ้มดอกเป็นแผ่นซ้อนทับกัน 4 กาบ ออกดอกมากในระยะฤดูแล้ง

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้

สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D MCPA หรือสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทำลายทำลาย เช่น พาราควอท ไกลฟอเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย

Scroll to Top
Skip to content