ศอภ.2 เข้าร่วมประชุมเรื่อง แนวทางการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล

📚วันที่ 21 มีนาคม 2567
นายจารุ คงจันทร์ ผอ.ศอภ.2
มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา ขันทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 เข้าร่วมประชุมเรื่อง แนวทางการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล
ของกสต.ศอภ.1-4 ณ ห้องประชุม ศอภ.3 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ชลบุรี
Scroll to Top
Skip to content