ศอภ.2 ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

📌วันที่ 15 ธันวาคม 2566
👨‍🏫นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร
🎯โดยได้จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายเทคโนโลยีด้านการผลิตอ้อยแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน จาก 5 อำเภอๆ ละ 40 ราย เช่น พันธุ์อ้อย สอน. ที่น่าสนใจ โรคและแมลงศัตรูอ้อย การตัดอ้อยสดลดการเผา การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวอ้อย เป็นต้น
📌จัดขึ้น ณ วัดวังทอง (ศพก.เครือข่าย) หมู่ 2 บ้านวังทอง ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Scroll to Top
Skip to content