ลงพื้นที่ติดตามเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี 2567 จากโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ สาขา3 (รวมผล) โรงงานน้ำตาลลินพิษณุโลก และโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์

📢📢#ลงพื้นที่ติดตามเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่นประจำปี 2567

📌ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2567📌
📣 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายยุทธนา สมบัตินันท์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เเละนายณัฐวุฒิ กล่ำทัพ นักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงของชาวไร่อ้อยผ่านการพิจารณาเบื้องต้นของคณะทำงานฯ ในเขตภาคเหนือจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย และตาก (ครั้งที่ 2)
มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นชาวไร่อ้อยดีเด่น จากโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ สาขา3 (รวมผล) โรงงานน้ำตาลลินพิษณุโลก และโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ รวม 17 ราย พบว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อยแต่ละรายล้วนความโดดเด่น และมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ซึ่งคณะทำงานฯ จะได้รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง พร้อมด้วยข้อเสนอแนะต่าง ๆ เข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ต่อไป

Scroll to Top
Skip to content