มะระขี้นก (Momordica charantia L.)  

มะระขี้นก (Momordica charantia L.)

ชื่อวิทยาศาตร์ : Momordica charantia L.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : bitter gourd, balsam apple, balsam pear, bitter balsam apple

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : มะระขี้นก

ประเภท/ชีพจักร : ไม้เถาเลื้อย/ปีเดียว

ลักษณะทางชีววิทยา

วัชพืชปีเดียว วัชพืชใบกว้างอายุปีเดียวเป็นเถาเลื้อย มีมือเกาะ ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบต้น รูปแผ่กว้าง แผ่นใบเว้าลึกเป็น 5 พู ขนาด 37 ซม. โคนใบเว้า ปลายใบแหลม ขอบใบจักตื้น ก้านใบยาว 26 ซม. ดอกสีเหลือง ออกเดี่ยวตามซอกใบ แยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ก้านดอกยาว 510 ซม. ดอกเพศผู้ กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมกันที่ฐาน เกสรผู้ 3 อัน สีเหลือง ดอกเพศเมียกลีบดอกคล้ายดอกเพศผู้ มีก้านชูเกสร 1 อัน ปลายแยก 3 แฉก มีเกสรผู้เป็นหมัน 3 อัน สีเขียวอ่อน ผลเป็นผลสด รูปป้อมรี หัวท้ายแหลม เมื่อสุกเป็นสีเหลืองส้ม เมล็ดรูปไข่แกมรี ขนาด 710 มม. มีเยื่อหุ้มสีแดง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

การป้องกันกำจัด

วิธีกล

ควบคุมโดย ใช้แรงงานคนถอน การใช้จอบถากหรือพรวน เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยๆและควรทำในขณะที่วัชพืชไม่โตจนเกินไป

สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D  หรือสารกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้างและใบแคบ เช่น พาราควอท ไกลโฟเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย

 

Scroll to Top
Skip to content