ผักโขม (Amaranthus viridis L.)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus viridis L.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : slender amaranth

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : ผักโขม, ผักโขมหัด

ประเภท/ชีพจักร : ไม้ล้มลุก/ฤดูเดียว

ลักษณะทางชีววิทยา          

เป็นไม้ล้มลุกอายุฤดูเดียว อาจสูงได้ถึง 1 เมตร. ต้นตั้งตรง ค่อนข้างกลมอวบ น้ำ สีเขียวถึงเขียวแกมน้ำตาลแดง มักแตกแขนงใกล้โคนต้น ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตัวแบบสลับ รูปไข่ รูปขอบขนานหรือรูปข้าวหลามตัด โคนใบเป็นรูปลิ่มหรือค่อนข้างมน ปลายใบมน ผิวใบเรียบ ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นดอกช่อที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกย่อย แยกเพศ ใบประดับรูปไข่ สีเขียวแกมน้ำตาล แข็งคล้ายหนาม กลีบ 3 กลีบ แยกกัน สีเขียว บาง และแห้ง รูปขอบขนาน ปลายแหลม ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ จำนวนเท่ากลีบ 3 อัน ก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกันเป็น หลอดบางๆ เกสรเพศเมีย 1 อัน สีเขียว ก้านเกสรสั้นๆ ยอดเกสรแยกเป็น 2-3 แฉก ผลเป็นผลแห้งมีกลีบและใบประดับห่อหุ้ม เมล็ดสีดำ เป็นเงา รูปร่าง กลม-แบน สีดำ ขนาดเล็ก เส้น ผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร 

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้

สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D MCPA หรือสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทำลายทำลาย เช่น พาราควอท ไกลฟอเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย

Scroll to Top
Skip to content