ผักโขมหนาม (Amaranthus spinosus L.)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus spinosus L.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : spiny amaranth

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : ผักโขมหนาม

ประเภท/ชีพจักร : ไม้ล้มลุก/ปีเดียว

ลักษณะทางชีววิทยา          

ลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งมาก สูง 30-100 ซม. ในที่ดินอุดมสมบูรณ์อาจสูงถึง 2 เมตร ลำต้นกลม มักมีสีแดง มีร่องเล็กตามความยาวของลำต้นผิวเรียบ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ หรือรูปไข่แกมใบหอกกว้าง 1-6 ซม.ยาว 3-12 ซม.  ปลายใบแหลมโคนสอบแคบ ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบยาวประมาณ 1-8 ซม. และมีหนามแหลมยาว 1-2 อันที่โคนก้านใบ ช่อดอกแบบช่อเชิงลด หรือเป็นช่อกระจุกออกที่ปลายกิ่ง ซอกใบ ซอกกิ่ง ดอกย่อยมีขนาดเล็ก กลีบดอกเป็นเหมือนกาบปลายแหลมสีขาวและเขียวขนาดเล็ก ดอกย่อยแยกเพศอยู่บนช่อดอกเดียวกัน ดอกเพศผู้อยู่ด้านบนของช่อดอก และดอกเพศเมียอยู่ด้านล่างของช่อดอก ดอกเพศผู้ กลีบรวม5 กลีบ ขนาดใกล้เคียงกัน รูปหอกหรือรููปสามเหลี่ยม เกสรเพศผู้ 5 อัน ดอกเพศเมีย มีกลีบรวม 5 กลีบ รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ ก้านชูเกสรเพศเมียเป็นหลอดพองออกด้านข้าง ผลแห้งแก่แล้วแตกตามขวาง มี 1 เมล็ด รูปร่างค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 มิลลิเมตร เมื่อแก่มีสีดำ เป็นเงามัน ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้

สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D MCPA หรือสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทำลายทำลาย เช่น พาราควอท ไกลฟอเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย

 

Scroll to Top
Skip to content