ผักเบี้ยใหญ่ (Portulaca oleracea L.)

ผักเบี้ยใหญ่ (Portulaca oleracea L.)

ชื่อวิทยาศาตร์ : Portulaca oleracea L.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : common purslane

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : ผักเบี้ยใหญ่ ผักเบี้ยดอกเหลือง

ประเภท/ชีพจักร : พืชล้มลุก/ปีเดียว

ลักษณะทางชีววิทยา

วัชพืชปีเดียว วัชพืชใบกว้างอายุฤดูเดียว พืชล้มลุกต้นเตี้ย แผ่ไปตามพื้นดิน ยาวประมาณ 30 ซม. ลำต้นอวบน้ำเรียบสีม่วงแดง ใบเดี่ยว ปลายใบมน ไม่เห็นเส้นใบเพราะใบหนาอวบน้ำ ใบออกตามข้อๆละใบ สลับข้างกัน เว้นแต่ที่ยอดจะมีใบเป็นกระจุกประมาณ 45 ใบ ก้านใบสั้นมาก ดอกออกตามยอด กลีบดอกชั้นนอกสีเขียว 2 กลีบ กลีบชั้นในสีเหลือง 5 กลีบ บานตอนเช้า เหี่ยวเร็ว ลูกเมื่อแก่แล้วจะแตกตรงกลางตามขวางแยกออกเป็น 2 ฝา เมล็ดมากและเล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 มม. สีดำ ออกดอกตลอดปี ทนทานต่อความแห้งแล้ง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้

สารกำจัดวัชพืช

ควบคุมด้วยสารเคมี ใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D MCPA หรือสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทำลายทำลาย เช่น พาราควอท ไกลฟอเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย

Scroll to Top
Skip to content