ผักเบี้ยหิน (Trianthema portulacastrum L.)

ชื่อวิทยาศาตร์ : Trianthema portulacastrum L.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : black pigweed, giant pigweed, horse purslane

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) :  ผักเบี้ยหิน

ประเภท/ชีพจักร : พืชล้มลุก/ปีเดียว

ลักษณะทางชีววิทยา

วัชพืชปีเดียว ไม้ล้มลุก แผ่แบนตามพื้น ลำต้นออกจากโคนต้น ผิวมีขนประปรายหรือเรียงเป็นแถบตามยาว ใบเดี่ยวออกกึ่งตรงข้าม รูปกลมหรือรูปไข่กลับหรือรูปไข่ ยาว 0.31.2 เซนติเมตร กว้าง 0.11.6 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือกลม ฐานใบสอบ ขอบใบเรียบ สีแดง เนื้อใบอวบเล็กน้อย สีเขียว ผิวใบด้านบนเรียบ ผิวใบด้านล่างมีขนสั้นเฉพาะบริเวณเส้นกลางใบ ก้านใบสั้นหรือไม่มี คล้ายมีกาบหุ้ม ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบ ไม่มีด้านดอก กลีบดอกสีชมพู กลีบดอกเชื่อมกันที่ฐาน ปลายแยกเป็น 5 แฉก แต่ละแฉกรูปลิ้น ยาว 34.5 มิลลิเมตร กว้าง 1.52.5 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกเป็นสันยาวส่วนปลายเป็นติ่งแหลม ยาว 0.81 มิลลิเมตร สีแดงหรือสีชมพูเข้ม ผิวด้านนอกมีขน

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้

สารกำจัดวัชพืช

ควบคุมด้วยสารเคมี ใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D MCPA หรือสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทำลายทำลาย เช่น พาราควอท ไกลฟอเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย

Scroll to Top
Skip to content