ผักปลาบ (Commelina benghalensis L.)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Commelina benghalensis L.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : benghal dayflower

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : ผักปลาบ

ประเภท/ชีพจักร : ไม้ล้มลุก/ข้ามปี

ลักษณะทางชีววิทยา          

ลำต้นเลื้อยทอดกับพื้นดิน ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ แตกกิ่งใหม่และออกรากตามข้อ ใบค่อนข้างกว้างรูปไข่หรือรี ปลายใบแหลม ชอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเรียวแคบลงเป็นก้านใบ โคนก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้นไว้ ดอกสีม่วง ดอกอ่อนและก้านดอกมีกาบร่องดอกรูปคล้ายหรือหุ้มอยู่ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดและซอกใบ กลีบดอกมี 3 กลีบ แยกจากกัน

การป้องกันกำจัด

วิธีกล

ควบคุมโดย ใช้แรงงานคนถอน การใช้จอบถากหรือพรวน เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยๆและควรทำในขณะที่วัชพืชไม่โตจนเกินไป

สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D  หรือสารกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้างและใบแคบ เช่น พาราควอท ไกลโฟเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย

Scroll to Top
Skip to content