ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica Forsk.)

ชื่อวิทยาศาตร์ : Ipomoea aquatica Forsk.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : swamp morning glory

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : ผักบุ้ง

ประเภท/ชีพจักร : ใบกว้าง/ข้ามปี

ลักษณะทางชีววิทยา

ลำต้นกลมเป็นเถาเลื้อยยาวหลายเมตร ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและลำต้น ใบ เป็นใบเดี่ยว สีเขียวเข้ม แทงออกบริเวณข้อตรงข้ามกันเป็นคู่ ใบค่อนข้างแหลมยาว ฐานใบมน ปลายใบแหลม ใบบริเวณยอดจะสั้น ยาว 2-4 เซนติเมตร กว้าง 1-2 เซนติเมตร ใบส่วนโคนจะยาวกว่า 5-10 เซนติเมตร กว้าง 3-5 เซนติเมตร ดอกพันธุ์ก้านแดงจะออกเป็นช่อ กลีบเลี้ยงดอกมีสีเขียว ส่วนกลีบดอกมีสีขาวอมม่วง ดอกมีขนาดเล็กกว่าพันธุ์ก้านเขียวขาว ส่วนอื่นมีลักษณะคล้ายกันมะระขี้นก

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม

  1. หากมีการระบาดของผักบุ้งอยู่ก่อนการเตรียมดินในขณะที่ไม่มีฝน ดินเริ่มแห้ง แดดแรง ให้ไถดะเพื่อพลิกกลบเถาผักบุ้ง 1-2 ครั้ง
  2. เมื่อทำการไถแปรและคราดทำเทือก ให้คราดเอาเถาผักบุ้งเพื่อเก็บเถาขึ้นให้หมด เพราะผักบุ้งสามารถขยายพันธุ์จากลำต้นที่ขาดตกอยู่ในนาได้
  3. ล่อให้งอกโดยการไชน้ำเข้านาแล้วขังไว้ 3 วัน ระบายน้ำออกทิ้งไว้ในสภาพดินชื้น 1-2 สัปดาห์ ผักบุ้งจะงอกขึ้นมาจำนวนมาก
  4. เมื่อผักบุ้งงอกขึ้นมาเป็นจำนวนมากแล้วจึงไถกลบทำลาย

สารกำจัดวัชพืช

ประเภทหลังวัชพืชงอก  เช่น 2,4-D, เมทซัลฟูรอน-เมธิล+คลอริมูรอน-เอธิล,บีสไพริแบก-โซเดียม

Scroll to Top
Skip to content