#ประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 8 จังหวัดสุโขทัย

📌วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
📣 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายเอกสิทธิ์ เสธา นักวิทยาศาสตร์ 5 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 8 จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
📑โดยมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้
🔶กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี 2566/2567 (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย)
📑โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
🔶เพิ่มเติมสมัครเข้าเป็นสมาชิก และลาออกจากการเป็นสมาชิกชาวไร่อ้อย สถาบัน สมาคมชาวไร่อ้อยศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
🔶การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ 2568
🎯โดย นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
Scroll to Top
Skip to content