ประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 7 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2/2567

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
📣 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 7 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยลูกพระยาพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
📑โดยมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้
🔶รายงานปริมาณอ้อยและผลิตน้ำตาลทราย โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์และโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ฤดูกาลผลิตปี 2566/2567
🔶การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568
🔶การดำเนินงานพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ 2567
📑ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา
🔶การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ 2568
🎯โดย นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

Scroll to Top
Skip to content